Skip to main content

Vergoedingen

Via je werkgever

Veel bedrijven hebben een persoonlijk budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (stressreductie, grenzen stellen, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met je leidinggevende in hoeverre de coaching daar onder valt. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van de gesprekken/sessies blijft tussen ons.

Arbodienst / bedrijfsarts

Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of duurzame inzetbaarheid. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van de sessies/gesprekken blijft tussen ons.

Aftrekbaar voor ondernemers / zzp’er

Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunnen de kosten en de btw (21%) van een zakelijk coachingstraject aftrekbaar zijn van de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voorwaarden hiervoor kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

Via PGB of het UWV

Krijg je op dit moment een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratieovereenkomst kan het UWV een budget reserveren om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

Jouw zorgverzekering

Coaching behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van je polis kan het zijn dat dit soort kosten (gedeeltelijk) wel wordt vergoed als je aanvullend verzekerd bent. Informeer bij jouw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.